Διαφημιστική Προβολή

Η διοργάνωση της έκθεσης PROKAT HOME έχει επεξεργαστεί ένα ευρύ & δυναμικό διαφημιστικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:

 

- Προβολή στο διαδίκτυο μέσω Google Ads

- Social Media, Facebook, Youtube

- Τηλεοπτική προβολή

- Outdoor με πανώ σε κεντρικές αρτηρίες

- Αποστολή 25.000 ηλεκτρονικών προσκλήσεων (Mass mail)

MGMEDIAEXPO LTD

Τηλέφωνο Κύπρου: +357 25281826,

Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, + 30 210 3006619

contact@prokathomeexpo.eu

Search