Διοργάνωση

Η MGMEDIAEXPO LTD δραστηριοποιείται στην διοργάνωση διεθνών εκθέσεων & συνεδρίων στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

Στην Ελλάδα σε συνεργασία με την εταιρία EXPO LINE έχει πραγματοποιήσεις τις εκθέσεις:

SECUREXPO, DRONE EXPO, INDELEX.

Στο προσεχές διάστημα έχει προγραμματίσει μια σειρά από διεθνή συνέδρια όπως UAV PROJECT καθώς και την έκθεση PROKAT HOME.

Στόχος και στρατηγική της MGMEDIAEXPO LTD είναι η διοργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση.

Η τεχνογνωσία μας στο σχεδιασμό & στην υλοποίηση εκθεσιακών εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων προβολής (Internet, Social Media), συμβάλλουν σημαντικά στην επισκεψιμότητα αλλά και την διεύρυνση της αποτελεσματικότητας αφού οι εκθέσεις μας παραμένουν «ζωντανές» μέσα από την Εικονική Περιήγηση (Virtual Tour) μετά το πέρας τους.

MGMEDIAEXPO LTD

Τηλέφωνο Κύπρου: +357 25281826,

Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, + 30 210 3006619

contact@prokathomeexpo.eu

Search